30 januari 2014Door failliete onderaannemers ten onrechte berekende btw niet aftrekbaar

Een B.V. heeft in opdracht van een bedrijf de bouw van een bedrijfshal in Roosendaal aangenomen voor een bedrag van € 730.000 excl. btw. Voor de realisatie van de bedrijfshal heeft de B.V. 3 B.V.’s als onderaannemers ingeschakeld die allen onder leiding staan van de heer C. De onderaannemers zijn inmiddels failliet.

De onderaannemers hebben facturen gestuurd aan de B.V. voor hun werkzaamheden en hierover btw berekend. Een van de onderaannemers heeft een factuur gestuurd met daarop een btw-bedrag van € 43.263 en deze btw ook aangegeven en voldaan. De twee andere onderaannemers hebben ook facturen gestuurd met een btw-bedrag van € 41.800, maar deze btw is niet voldaan. De B.V. heeft alle in rekening gebrachte btw in aftrek gebracht. Voor Rechtbank Noord-Nederland is in geschil of de inspecteur deze btw mag naheffen.

De rechtbank stelt vast dat niet in geschil is dat de B.V. voor de bouwwerkzaamheden gebruik heeft gemaakt van de drie onderaannemers. Om die reden is de btw-verleggingsregeling van toepassing (lees: de ten onrechte in rekening gebrachte btw is niet-aftrekbaar). De B.V. heeft weliswaar gesteld dat de werkzaamheden van de onderaannemers grotendeels zijn verricht op de plaats waar de onderaannemers zijn gevestigd, maar die stelling is niet aannemelijk gemaakt aan de hand van facturen en overeenkomsten, terwijl de door de B.V. overgelegde brieven niet in de administratie waren opgenomen ten tijde van het boekenonderzoek dan wel na afloop van de bouw van de bedrijfshal zijn opgesteld. De uitzondering op de btw-verleggingsregeling voor onderaanneming mist daarom toepassing. Of sprake is van drie of één onderaannemingsovereenkomsten kan volgens de rechtbank in het midden blijven. De naheffingsaanslag is terecht opgelegd.

Voor meer informatie over de btw-verleggingsregeling voor onderaanneming zie 6.2.5 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op