13 maart 2012Don Bosco Onroerend Goed BV heeft bouwterrein verkregen

In het Don Bosco Onroerend Goed BV-arrest besliste het HvJ EU dat een terrein waarvan de bebouwing volledig door of voor rekening van de verkoper wordt gesloopt en waarbij ten tijde van de levering een begin is gemaakt met de sloop, voor de btw-heffing kwalificeert als onbebouwde grond. De Hoge Raad moest van het HvJ EU beoordelen of sprake was van een bouwterrein. Omdat voor deze beoordeling feitelijk onderzoek nodig was heeft de Hoge Raad de zaak verwezen naar Hof Den Haag. Het hof heeft een eindbeslissing genomen in deze zaak. De uitkomst in deze procedure is verrassend. Tijdens de mondelinge behandeling van de zaak voor het hof heeft de inspecteur namelijk alsnog het standpunt ingenomen dat sprake is van een onbebouwd terrein als bedoeld in art. 11, lid 4 Wet OB. Het hof heeft aangegeven zich in dit eensluidende standpunt van partijen te kunnen vinden. Waarom de inspecteur alsnog vond dat sprake is van een bouwterrein wordt uit de procedure (helaas) niet duidelijk. Voor de uitspraak zie 7.6.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op