28 april 2020Distributeur is ook btw verschuldigd over provisies op basis van puntenstelsel

Feiten
?Een distributeur verricht werkzaamheden voor een Multi-Level-Marketingorganisatie (hierna: MLM). De werkzaamheden bestaan uit de in-en verkoop, als zelfstandig distributeur, van parfums en cosmetica van de MLM. Binnen het zakenmodel van de MLM worden diensten of producten verkocht door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs. De distributeur krijgt directe punten als hij iemand voor haar eigen team inschrift en indirecte punten wanneer een sub-distributeur iemand inschrijft voor haar sub-team. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur btw-naheffingsaanslagen op aan de distributeur.
 
Procedure
In geschil is of de provisies die de distribiteur geniet op basis van haar directe en indirecte punten terecht zijn belast met btw. Rechtbank Zeeland-West-Brabant en hof ’s-Hertogenbosch hebben geoordeeld dat de distributeur over de provisies btw verschuldigd is. Tegen deze uitspraak is de distributeur in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. `


Hoge Raad
Volgens de Hoge Raad geeft het oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De door de distributeur verrichte netwerkactiviteiten berusten op een rechtsbetrekking tussen de distributeur en de MLM waarvoor de MLM aan de distributeur een vergoeding in de vorm van provisies betaalt. Hieraan doet volgens de Hoge Raad niet af dat de hoogte van de door distributeur ontvangen vergoeding (mede) afhankelijk is gemaakt van door de subdistributeurs verrichte inspanningen en dus een onzekere factor bedraagt. De Hoge Raad oordeelt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vergoeding die de distributeur ontvangt en de door haar aan de MLM verrichte dienst, die bestaat uit een dienst op het gebied van reclame. De door de distributeur ontvangen provisies zijn derhalve terecht belast met btw.
?
 Wij zijn het eens met de uitspraak van de Hoge Raad. In de literatuur zijn verschillende opvattingen over de belastbaarheid van winstafhankelijke vergoedingen, zoals provisies en no-cure-no-pay betalingen. Enerzijds is verdedigd dat geen sprake is van een belastbare prestatie, omdat het (onzekere) resultaat tot de betaling leidt en niet de activiteiten die tot dat resultaat hebben geleid. Anderzijds is verdedigd dat wel degelijk sprake is van een belastbare prestatie, omdat provisies en no-cure-no pay betalingen – in tegenstelling tot prijzengeld – worden betaald voor de overeengekomen prestatie. In deze visie zorgt de onzekerheid van de betaling niet voor een verbreking van het rechtstreeks verband tussen de prestatie en vergoeding. Wij zijn het hiermee eens. In de zaak Bastova werd het prijzengeld niet betaald voor de overeengekomen prestatie (de deelname aan de race), maar voor de goede rangschikking. Dat maakt dat het prijzengeld niet de vergoeding voor de overeengekomen prestatie kan zijn. Dit is mogelijk wel aanwezig bij startersprijzengeld/deelnamevergoeding. In deze zaak wordt de provisie echter ‘gewoon’ betaald voor de overeengekomen prestatie (het uitbreiden van zijn (de distributeur) distributienetwerk).??

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op