24 augustus 2016Diensten NIP-psychologen vrijgesteld van btw-heffing

Na afstemming met de Belastingdienst mogen NIP-psychologen de medische vrijstelling toepassen voor diensten die tot hun deskundigheidsgebied behoren, omdat deze diensten kwalitatief gelijkwaardig zijn aan die van een GZ-psycholoog.

Op grond van art. 11, lid 1, onderdeel g, 1°, sub a Wet OB geldt een btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens door beoefenaren van een (para)medisch beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG (hierna: BIG-beroepsbeoefenaar), voor zover deze diensten tot het deskundigheidsgebied van dit beroep behoren en onderdeel vormen van de BIG-opleiding. Aangezien het beroep van gezondheidszorgpsycholoog (hierna: GZ-psycholoog) is genoemd in de Wet BIG, kunnen GZ-psychologen de medische vrijstelling toepassen op hun medische diensten. In besluit inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten is daarnaast vermeld dat van de Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP, de orthopedagoog generalist (NVO) en de psycholoog Arbeid en Gezondheid is vastgesteld dat de diensten kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de diensten van een GZ-psycholoog, zodat ook zij de vrijstelling kunnen toepassen.

Aan deze opsomming is recent een nieuwe categorie toegevoegd, namelijk psychologen die zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), een beroepsvereniging van universitair geschoolde psychologen. Uit afstemming van NIP met de Belastingdienst blijkt dat de diensten van een NIP-psycholoog kwalitatief gelijkwaardig zijn aan die van een GZ-psycholoog, gegeven de aan de toelating tot de vereniging NIP gestelde eis, namelijk het beschikken over een universitair diploma psychologie. Hiermee wordt volgens de Belastingdienst voldaan aan de voorwaarden die op grond van het besluit inzake de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten gelden voor medische beroepsbeoefenaren die niet kwalificeren als BIG-beroepsbeoefenaar maar toch de vrijstelling willen toepassen. Een bewijs van lidmaatschap van het NIP acht de Belastingdienst voldoende bewijs van een universitair diploma psychologie.

De afstemming van het NIP heeft plaatsgevonden met Belastingdienst Utrecht, maar is besproken met de andere belastingkantoren en is daarom landelijk beleid.

 Door de uitdrukkelijke goedkeuring van de Belastingdienst om de medische vrijstelling niet alleen te laten gelden voor de GZ-psycholoog maar ook voor de NIP-psycholoog, de Kinder- en Jeugdpsycholoog (Specialist) NIP, de orthopedagoog generalist (NVO) en de psycholoog Arbeid en Gezondheid, wordt meer en meer teruggegaan naar de situatie zoals deze was vóór 1 januari 2013 toen de medische diensten door (alle) psychologen btw-vrijgesteld waren. Zie 8.2.1 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor (para)medische activiteiten. In een nieuwsbericht op de website van het NIP treft u de brief van de inspecteur inzake de vrijstelling aan.

 De btw-specialisten van Van Driel Fruijtier zijn graag bereid om u of uw cliënten van deskundig advies te voorzien inzake de toepassing van de medische vrijstelling en/of (onderzoeken van de mogelijkheid tot) het verzoeken om teruggaaf van voldane btw op diensten door NIP-psychologen. U kunt hiervoor contact opnemen met Machiel van Driel of Joanne Ligthart-de Bruin op het telefoonnummer 078 – 622 54 52 of de e-mailadressen mvandriel@vandrielfruijtier.nl of jligthart@vandrielfruijtier.nl.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op