13 juni 2014Diensten maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers aan ziekenhuis vrijgesteld van btw-heffing

Een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers heeft met verschillende ziekenhuizen overeenkomsten gesloten. Op grond van deze overeenkomsten verricht de maten werkzaamheden van operatieassistenten en/of anesthesiemedewerkers. Aan de ziekenhuizen wordt een vergoeding in rekening gebracht op basis van gewerkte uren. Belanghebbende is van mening dat ter zake van de verrichte diensten geen btw is verschuldigd en heeft derhalve geen btw op aangifte voldaan. De inspecteur heeft zicht echter op het standpunt gesteld dat de diensten wel degelijk aan heffing van omzetbelasting zijn onderworpen omdat geen sprake is van een medische dienst maar ter beschikking stellen van personeel.  

Rechtbank Haarlem stelde de inspecteur in het gelijk omdat van vrijgestelde intramurale medische zorg dan wel van een daarmede nauw samenhangende dienst geen sprake is. In hoger beroep oordeelt Hof Amsterdam gelijkluidend. Volgens het hof kan niet worden gezegd dat de maatschap zelf (para)medische diensten verricht of dat haar diensten moesten worden gezien als diensten die een onlosmakelijk geheel vormden met de prestaties van het ziekenhuis. De operatieassistenten en anesthesieverpleegkundigen waren werkzaam onder leiding van de anesthesioloog of chirurg van het ziekenhuis en zij moesten zich gedragen naar de instructies van deze specialisten. De maatschap trad hierdoor rechtstreeks in concurrentie met uitzendbureaus die ook operatieassistenten en anesthesiemedewerkers ter beschikking stellen aan ziekenhuizen en hierover btw voldoen.

De Hoge Raad oordeelt, anders dan Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam, dat de vrijstelling voor intramurale zorg wel van toepassing is en derhalve geen btw is verschuldigd. De Hoge Raad oordeelt dat gelet op de rechtsvorm van belanghebbende van het ter beschikking stellen van personeel of het uitlenen van personeel geen sprake is. Er is overigens niet gesteld dat de maatschap ten opzichte van het ziekenhuis juridisch ondergeschikt is aan het ziekenhuis. Voorts oordeelt de Hoge Raad dat de vrijstelling voor extramurale zorg niet is beperkt tot medische diensten die worden verricht buiten een ziekenhuis of instelling van dezelfde aard. De diensten verricht door de maatschap aan de ziekenhuizen zijn derhalve vrijgesteld van btw-heffing op grond van de vrijstelling voor extramurale zorg.

Zie voor meer informatie over de vrijstelling voor medische diensten 8.2.1.

?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op