2 mei 2014Diensten maatschap radiodiagnostisch laboranten aan ziekenhuis vrijgesteld van btw-heffing

Een in 2009 opgerichte maatschap van (voornamelijk) radiodiagnostisch laboranten sluit overeenkomsten met ziekenhuizen en huisartsenposten voor het verrichten van radiodiagnostische diensten. De maatschap heeft op haar facturen geen btw in rekening gebracht, omdat zij van mening is dat sprake is van medische diensten, die op grond van het beginsel van fiscale neutraliteit zijn vrijgesteld van btw-heffing. De inspecteur meent echter dat sprake is van de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, een prestatie die belast is met 21% btw. 

Rechtbank Den Haag heeft in deze zaak geoordeeld dat sprake is van btw-belaste dienst, omdat de werkzaamheden van de maatschap volgens de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de uitingen bestaan uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten die hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de opdrachtgever uitvoeren gedurende een vooraf afgesproken aantal uren tegen een vaste vergoeding per uur.

In hoger beroep oordeelt Hof Den Haag dat de diensten van de maatschap die worden uitgeoefend door BIG-beroepsbeoefenaren delen de btw-vrijstelling voor extramurale zorg. Daarnaast merkt het hof op dat de prestaties van de maatschap ook in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling voor intramurale zorg, omdat de maatschap tegen vergoeding daartoe gekwalificeerde handelingen verricht in opdracht van doktoren of andere verantwoordelijke personene in instellingen voor intramurale zorg ten behoeve van de patiënten.??

Hof Den Haag is in deze, door Van Driel Fruijtier btw-specialisten gevoerde procedure, heel helder: linksom of rechtsom zijn de diensten van de maatschap vrijgestelde medische diensten. Het hof gaat derhalve niet mee in het standpunt van de inspecteur dat de prestaties van de maatschap bestaan in het uitlenen van personeel of een daarmee vergelijkbare prestatie. Voor meer informatie over de btw-vrijstellingen voor medische diensten zie 8.2.1 van het btw-handboek. Hebt u in discussies over de toepassing van de btw-vrijstelling op diensten van maatschappen/zzp-ers in de zorg aan ziekenhuizen en dergelijke instellingen, neem dan contact op met onze btw-specialisten.  

Bron: Van Driel Fruijtier btw-specialisten?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op