5 september 2013Diensten kinesiologe vrijgesteld van btw-heffing

In een zaak voor Hof Den Bosch gaat het om de vraag of de gezondheidskundige verzorging door een zelfstandige kinesiologe die in een praktijkencentrum nauw samenwerkt met een psycholoog, huisarts, chiropractor, podologe, optometrist en een psychosynthesetherapeut, vrijgesteld is van btw-heffing. De kinesiologe heeft in over het eerste kwartaal van 2011 € 4.234 btw voldaan en hiertegen tijdig bezwaar aangetekend. Het bezwaar is door de inspecteur afgewezen.

De kinesiologe heeft na haar VWO-diploma aan de Academie voor Mens en Arbeid het HBO-diploma Personeel en Arbeid gehaald. Vervolgens heeft zij het diploma Professioneel Kinesioloog gehaald bij de Stichting Trainings Organisatie Professionele Kinesiologie. Deze opleiding had een duur van vier jaren. Hierna heeft zij de volgende opleidingen voltooid: Westerse Medische Basis bij Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai (hierna: Qing-Bai), Orthomolecular Therapeut bij Van Nature (thans: Natura Foundation), Oligotherapeut bij RP Vitamino Analeytic en Neural Organization Technique Concepts bij Neural Organization Technique and the Ferreri Institute.

Daarnaast beschikt de kinesiologe over een licentie van de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG) op basis van haar lidmaatschap van Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT), een beroepsvereniging voor therapeuten. De kinesiologe is tot het VNT, dat is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), toegelaten op basis van het behalen van het HBO-diploma Mens en Arbeid en beschikt over een praktijklicentie van de VNT.DE SRBAG, waarvan de kinesiologe ook een licentie heeft, registreert zowel artsen als therapeuten die werken in de natuurlijke gezondheidszorg. Op grond van de licentie is de kinesiologe gerechtigd tot het voeren van de titel Register Therapeut Natuurlijkse Gezondheidszorg (RTNG). De SRBAG heeft een samenwerkingsverband met de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG) en de Stichting Natuurlijk Welzijn. De Qing-Bai-opleiding is volgens FONG een opleiding op HBO-niveau.

Hof Den Bosch is van oordeel dat de de scholing van de kinesiologe ten behoeve van haar voorgenomen werkzaamheden ten minste van HBO-niveau was. Daarnaast is het hof van oordeel dat de kinesiologe met voldoende kwaliteitswaarborgen haar werkzaamheden verricht. Ten slotte acht het hof aannemelijk dat de procedure bij de KAB bij een klacht naar behoren is geregeld. Gelet hierop is het hof van oordeel dat de kinesiologe over beroepskwalificaties beschikt die waarborgen dat de door haar verstrekte verzorging een kwaliteitsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan het kwaliteitsniveau van de verzorging door huisartsen en fysiotherapeuten en ten minste op HBO-niveau ligt.

Deze procedure heeft betrekking op een tijdvak voor 2013. Sinds 2013 zijn de regels voor de btw-vrijstelling aangescherpt. Zie 8.2.1 van het btw-handboek voor meer informatie.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op