8 september 2020Diensten door registerpodoloog vrijgesteld van btw

Een VOF verricht schoenreparaties en orthopedische schoentechnieken. Een van de vennoten van de vof was registerpodoloog. De dienstverlening van deze registerpodoloog bestaat uit het behandelen van voetgerelateerde aandoeningen in het houdings- en bewegingsapparaat. De registerpodoloog had geen opleiding voltooid waarvoor de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) gold. Wel heeft de registerpodoloog een jaarlijkse bij – en nascholingsverplichting. In geschil is of de prestaties van de registerpodoloog vrijgesteld zijn van omzetbelasting of niet.

Rechtbank Gelderland overweegt dat prestaties van een registerpodoloog ook vrijgesteld zijn van btw, net zoals de prestaties van de podotherapeut. Behandelingen die podologen geven zijn wat omvang, aard en kwaliteit betreft min of meer gelijkwaardig aan die van podotherapeuten. Registerpodologen functioneren net als podotherapeuten in de eerstelijnszorg. Beide groepen werken op een hoog complex niveau. Beide groepen kunnen hun beroepshandelingen autonoom en zelfstandig uitvoeren. Ook beschikken beide beroepsgroepen over een adequaat beroepsregister. Dit beroepsregister borgt de kwaliteit om te functioneren als podotherapeut of podoloog en hanteert normen voor het onderhoud van de deskundigheid. Beide opleidingen voldoen qua eindniveau aan dat van een startbekwame beroepsbeoefenaar op HBO-bachelor niveau. Het beginsel van fiscale neutraliteit verzet zich er tegen dat diensten van een registerpodoloog wel belast zijn met btw en diensten van een podotherapeut niet. De rechtbank verklaart het beroep gegrond en bepaalt dat de diensten verricht door een registerpodoloog ook vrijgesteld zijn van omzetbelasting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op