8 oktober 2013Diensten anesthesiemedewerker aan ziekenhuis btw-vrijgesteld

Btw-ondernemer A is werkzaam als zelfstandig anesthesiemedewerker. Hij heeft de BIG-opleiding tot verpleegkundige afgerond en vervolgens de niet-BIG-gereguleerde hbo-opleiding tot anesthesiemedewerker gevolgd. A sluit overeenkomsten van opdracht met ziekenhuizen en klinieken, waar hij verpleegkundige medische werkzaamheden als anesthesieverpleegkundige verricht. A is gedurende een operatie verantwoordelijk voor de uitvoering van het anesthesiologisch beleid. Dit beleid wordt vastgesteld door de anesthesioloog, die tijdens de operaties niet altijd aanwezig is, en valt onder diens verantwoordelijkheid. Binnen dit vastgestelde beleid neemt A zelfstandig beslissingen en voert hij voorbehouden handelingen uit. In de overeenkomsten van opdracht is vastgelegd dat A in beginsel niet aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg van zijn werkzaamheden. A heeft daarnaast een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. A is van mening dat zijn werkzaamheden kwalificeren als van btw-heffing vrijgestelde medische verzorging. De inspecteur is daarentegen van mening dat sprake is van btw-belaste terbeschikkingstelling van arbeid. 

In eerste aanleg heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant in deze zaak geoordeeld dat de diensten van A kwalificeren als gezondheidskundige verzorging van de mens en aldus zijn vrijgesteld van btw-heffing. In hoger beroep oordeelt Hof Den Bosch dat bij een ‘eenpitter’ zoals A geen sprake kan zijn van het uitlenen van personeel of de terbeschikkingstelling van arbeid. De dienst die A verricht, vormt naar het oordeel van het hof een essentieel onderdeel van de behandeling van een patiënt gericht op diens genezing en kwalificeert derhalve als gezondheidskundige verzorging van de mens. Hieraan doet volgens het hof niet af dat A is gevrijwaard van aansprakelijkheid en dat A handelt binnen de door de anesthesioloog vastgestelde kaders. A verricht zijn werkzaamheden namelijk zelfstandig en maakt in acute situaties zelfstandige keuzes ten aanzien van de medische handelingen, aldus het hof. Het door de inspecteur ingestelde hoger beroep wordt daarom ongegrond verklaard. 

Zie 8.2.1 van het btw-handboek voor meer informatie over (para)medische diensten.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op