13 mei 2019Diensten aan banken inzake exploitatie geldautomaten niet btw-vrijgesteld

Feiten

Cardpoint verricht diensten die betrekking hebben op de exploitatie van geldautomaten. Meer in het bijzonder installeert Cardpoint op de overeengekomen plaatsen gebruiksklare geldautomaten met soft- en hardware en het voorzien van de automaten met het logo van de bank die de automaten exploiteert. Verder is Cardpoint belast met het vervoer van de door deze bank ter beschikking gestelde bankbiljetten en met de bevoorrading van de automaten. Daarnaast verstrekt Cardpoint advies over de dagelijke exploitatie van de geldautomaten. In geschil is of de diensten van Cardpoint vrijgesteld zijn van btw. De verwijzende Duitse rechter heeft prejudiciële vragen gesteld in deze zaak.

A-G

Advocaat-generaal Bot is van mening dat de btw-vrijstelling voor handelingen betreffende betalingen en overmakingen niet van toepassing is op de diensten die Cardpoint verricht. De A-G is van mening dat de diensten die Cardpoint verricht niet tot gevolg hebben dat een geldsom wordt overgedragen en dat juridische en financiële wijzigingen plaatsvinden die deze overdracht concretiseren of kenmerken. De A-G concludeert dat de diensten ‘slechts’ kwalificeren als ‘materiële, technische of administratieve diensten’. Cardpoint crediteert of debiteert niet zelf een rekening, of verricht geen boekingen in de rekeningen van de houder van de bankkaart die voor de opname wordt gebruikt.

Van belang acht de A-G ook dat de aansprakelijkheid van Cardpoint zich slechts uitstrekt tot technische aspecten van een betalingsdienst. Cardpoint is niet aansprakelijk voor de juridische en financiële wijzigingen waarmee een betalingshandeling gepaard gaat.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op