10 april 2015Dienst verhuurder aan prostituee omvat mede diensten beheerder

Eenmansondernemer X exploiteert een raamprostitutiebedrijf op diverse locaties, waarvoor de gemeente vergunningen heeft afgegeven. Bij het afgeven van deze vergunningen heeft de gemeente inrichtings- en bedrijfsvoeringseisen gesteld, die zowel betrekking hebben op de locatie als op het pand. X stelt aan prostituees per dagdeel tegen vergoeding een werkkamer ter beschikking in combinatie met een vitrine. Voor kamers die niet aan de straatzijde gelegen zijn, zijn aparte vitrines gerealiseerd. X heeft een overeenkomst gesloten met een beheerder voor administratief en technisch beheer. X meent dat de terbeschikkingstelling van de werkkamers kwalificeert als btw-vrijgestelde verhuur en heeft om die reden bezwaar gemaakt tegen de voldoening van btw op aangifte. De inspecteur heeft de op aangifte voldane btw-bedragen echter gehandhaafd, aangezien hij van mening is dat sprake is van een belaste activiteit.

Na ongegrondverklaring van het beroep van X door Rechtbank Den Haag en Hof Den Haag heeft de Hoge Raad in deze zaak geoordeeld dat een vergunninghouder van de exploitatie van een seksinrichting in beginsel gelegenheid geeft tot prostitutie en de zaak ter verdere behandeling en beslissing doorverwezen naar Hof Amsterdam. 

Hof Amsterdam oordeelt dat de door X jegens de prostituees verleende prestaties niet kwalificeren als btw-vrijgestelde verhuur, omdat de dienstverlening van X niet enkel de terbeschikkingstelling van een werkkamer omvat, maar ook de door de beheerder in opdracht van X verrichte (beheers)werkzaamheden. Volgens het hof is geen sprake van de verhuur van onroerende zaken, aangezien dit een betrekkelijk passieve activiteit veronderstelt die enkel met het tijdsverloop samenhangt. Daarvan is volgens het hof in casu geen sprake, omdat de beheerwerkzaamheden een meer dan bijkomstig karakter hebben ten opzichte van de verhuurprestatie. De dienst door X is om die reden belast met 21% btw. 

 In het op 19 september 2013 verschenen besluit inzake btw en onroerend goed is aangegeven dat het gelegenheid geven tot raamprostitutie kwalificeert als verhuur plus, een prestatie die belast is tegen het algemene btw-tarief. Zie 7.8 voor meer informatie over de verhuur van onroerend goed.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op