9 december 2011Dga btw verschuldigd vanwege einde ondernemerschap, maar niet in 2007

De Hoge Raad oordeelde in 2002 dat de dga die tegen vergoeding van salaris werkzaamheden verricht voor ‘zijn’ B.V. btw-ondernemer is. Het HvJ EU oordeelde op 18 oktober 2007 in het Van der Steen-arrest anders. Naar aanleiding van die beslissing heeft de staatssecretaris op 2 januari 2008 een besluit gepubliceerd waarin hij aangeeft wat de gevolgen zijn van het einde van het btw-ondernemerschap van de Hoge Raad. Vandaag zijn er drie conclusies verschenen van A-G Van Hilten inzake het dga-besluit (nr. 10/02318, nr. 10/04489 en nr. 11/03524). In deze conclusie geeft de A-G aan dat zij van mening is dat aan het besluit geen terugwerkende kracht tot en met 18 oktober 2007 kan worden toegekend. Niettemin is zij wel van mening dat er ter zake van de ‘overgang’ van bijv. een zakelijk geëtiketteerde woning van de dga vanuit het btw-ondernemingsvermogen van de fiscale eenheid/dga btw verschuldigd is. Voor een samenvatting van deze conclusie (en de voorgeschiedenis) zie 1.8.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op