1 november 2011Dga btw-ondernemer door verhuur (onzelfstandig) deel woonhuis

Volgens Hof Den Bosch is een dga btw-ondernemer voor de verhuur van een onzelfstandige ruimte in een woonhuis aan ‘zijn’ B.V. Het hof acht voor dit oordeel doorslaggevend dat de verhuurde ruimte ook wordt gebruikt door een ander personeelslid dan de dga, het voor de echtgenote van de dga verboden is de verhuurde ruimte te gebruiken en de dga op grond van de huurovereenkomst de verhuurde ruimte slechts als bestuurder mag gebruiken voor het voeren van besprekingen met zijn werknemer (zie 1.8). Het belang van het btw-ondernemerschap voor de verhuur is het recht op volledige -het betreft een tijdvak vóór 2011- aftrek/teruggaaf van de btw. Het hof oordeelt in navolging van Rechtbank Breda dat slechts recht op teruggaaf bestaat van de in het tijdvak van ingebruikneming in rekening gebrachte btw. In afwijking van het arrest van 15 april 2011, nr. 10/00275 van de Hoge Raad (zie 10.6.1.1) verleent het hof niet alsnog teruggaaf van de btw die in tijdvakken voor ingebruikneming in rekening is gebracht, maar destijds niet in aftrek is gebracht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op