21 juni 2013Deurwaarder btw-ondernemer voor incidentele deelname aan veilingen

Galin Kostov is een in Bulgarije werkzame zelfstandige particuliere deurwaarder. Kostov heeft een lastgevingsovereenkomst met de vennootschap Bon Marin AD (hierna: Bon Marin) gesloten, waarin is overeengekomen dat Kostov namens Bon Marin biedingen zal doen tijdens drie veilingen van drie gedeeltelijk bebouwde percelen. In de overeenkomt is eveneens afgesproken dat indien de percelen aan Kostov worden toegewezen, hij de eigendom aan Bon Marin zal overdragen. Bon Marin heeft zich verbonden om de eigendom te verwerven, daartoe de noodzakelijke financiële middelen te verschaffen en Kostov een vergoeding (van omgerekend ca. € 25.500) voor zijn dienst te betalen. In mei 2009 verkreeg Kostov inderdaad de eigendom van de percelen. Bon Marin droeg in juni 2009, met instemming van Kostov, alle rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeiden, over aan de vennootschap Bleyk Siy Kepital EOOD. De inspecteur van de Bulgaarse belastingdienst, die van mening is dat de door Kostov verrichte dienst een btw-belaste dienst is, heeft Kostov een naheffingsaanslag opgelegd. Kostov is hiertegen in verweer gekomen, omdat hij van mening is dat sprake is van een incidentele dienst, die geen verband hield met zijn zelfstandige economische activiteiten als deurwaarder. 

Het HvJ EU heeft, in navolging van A-G Wathelet, in deze zaak geoordeeld dat de door Kostov verrichte dienst belast is met btw, omdat de btw-richtlijn met betrekking tot de belastingplicht niet voorziet in uitzonderingen voor door belastingplichtigen incidenteel (in casu andere) verrichte activiteiten.

Zie 1.1 voor meer informatie over het btw-ondernemerschap.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op