28 februari 2013Details 6%-tarief renovatie en herstel woningen

Op 13 februari hebben de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP een akkoord bereikt over de woningmarkt. Dit akkoord moet de woningmarkt en de bouwsector stimuleren. In het akkoord is onder andere afgesproken dat het btw-tarief op renovatie en herstel van woningen per 1 maart 2013 voor één jaar wordt verlaagd naar 6%. 

Renovatie en herstel woningen 

Vandaag heeft staatssecretaris Weekers van Financiën een besluit gepubliceerd waarin wordt ingegaan op de details van deze tijdelijke tariefsverlaging. Het verlaagde tarief mag van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 worden toegepast op renovatie en herstel van woningen die langer dan twee jaar in gebruik zijn. Onder renovatie moet in dit verband het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen) van een woning worden verstaan. In de bijlage bij het besluit zijn voorbeelden genoemd van dergelijke werkzaamheden. Ook bij het aanbrengen van goederen in of aan een woning doordat zij in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning, kan ter zake van de verrichte arbeid het verlaagde tarief worden toegepast. 

Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de materialen die gebruikt worden bij de renovatie of het herstel. De ondernemer zal dus een splitsing moeten maken tussen arbeidskosten en materiaalkosten. Als de ondernemer voor het geheel één vergoeding in rekening brengt en op de factuur geen splitsing aanbrengt, zal voor de splitsing moeten worden aangesloten bij de marktwaardemethode, dat wil zeggen dat een vergelijking moet worden gemaakt met soortgelijke prestaties op de markt. Indien soortgelijke prestaties ontbreken, dient de ondernemer de splitsing op basis van kostprijs te maken. Kosten van materialen die in eigen productie vervaardigd zijn kwalificeren daarbij als materiaalkosten. Overheadkosten mogen naar evenredigheid worden verdeeld. 

Woonboten en woonwagen 

Het verlaagde tarief geldt slechts voor woningen. Voor de uitleg van het begrip woning sluit de staatssecretaris aan bij de tabelpost en recente jurisprudentie van het HvJ EU. Dit betekent dat ook woonboten en woonwagens kwalificeren als ‘woning’. 

Diensten architecten en hoveniers 

De staatssecretaris keurt in zijn besluit tevens goed dat het verlaagd tarief tevens wordt toegepast op het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers (mits zij de renovatie van de woning begeleiden), de arbeidskosten van op locatie of in het bedrijf op maat gemaakte goederen die onderdeel gaan vormen van de woning en het aanleggen en onderhouden van tuinen. 

Moment tariefbepaling 

Het verlaagde tarief is slechts van toepassing indien de dienst is afgerond op of na 1 maart 2013 en voor 1 maart 2014. Bij het uitreiken van deelfacturen dient hiermee rekening gehouden te worden.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op