30 maart 2015Detachering personeel aan REC deels btw-belast en deels btw-vrijgesteld

Stichting X, die onderdeel is van een fiscale eenheid, bestuurt een aantal scholen voor speciaal onderwijs. Eén van deze scholen is onderdeel van een Regionaal Expertise Centrum (REC). Het REC houdt een commissie van indicatiestelling (CvI) in stand, coördineert de ambulante begeleiding door scholen voor speciaal onderwijs en houdt op grond van een wettelijke verplichting het Steunpunt Autisme in stand. De activiteiten van het REC worden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW). De aan het REC deelnemende scholen zijn overeengekomen dat de financiering vanuit OCW door één van de scholen ontvangen wordt en vervolgens met de andere scholen zal worden verrekend. 

De fiscale eenheid heeft een tweetal ambulante medewerkers, een ambtelijk secretaris en een medewerker van het Steunpunt Autisme ter beschikking gesteld aan het REC. De medewerkers zijn voor de duur van één jaar gedetacheerd, waarbij de vergoeding bestaat uit de volledige bruto loonkosten inclusief de werkgeverslasten en de reis-/onkostenvergoeding. De inspecteur van de Belastingdienst is van mening dat deze diensten belast zijn met btw. De fiscale eenheid meent daarentegen dat de onderwijsvrijstelling (zie 8.2.5) van toepassing is, dat sprake is van vrijgestelde structurele uitlening van personeel of dat de prestatie niet onder het bereik van de btw-heffing valt. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in deze zaak geoordeeld dat de detacheringsdiensten niet kwalificeren als diensten als bedoeld in de Wet OB en daarmee buiten het bereik van de btw-heffing vallen. Daarbij overweegt de rechtbank dat geen sprake is van uitgaande prestaties, maar slechts van diensten die binnen de eigen kring van het REC verricht worden. 

In hoger beroep oordeelt Hof Den Bosch echter dat de door het REC verrichte werkzaamheden niet louter ten behoeve van de oprichters van het REC worden verricht, maar mede ten behoeve van andere scholen voor regulier en speciaal onderwijs, zodat geen sprake is van diensten binnen de eigen kring. Naar het oordeel van het hof zijn de werkzaamheden van het Steunpunt Autisme van zodanige aard en kwaliteit dat zonder die werkzaamheden de gelijkwaardigheid van het onderwijs aan leerlingen met autisme niet kan worden verzekerd, zodat sprake is van vrijgestelde uitlening van personeel. Dit geldt volgens het hof niet voor de werkzaamheden door de CvI, die te ver verwijderd zijn van het onderwijs om als nauw met het onderwijs samenhangende diensten te worden aangemerkt. Omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het REC erkend is als instelling van sociale aard, faalt het beroep op (het beleid inzake) de vrijstelling voor sociale activiteiten en is de uitlening van de ambtelijk secretaris derhalve belast met 21% btw.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Machiel van Driel.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op