30 mei 2012Detachering directeur basisschool belast met btw

Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de detachering van een directeur door de ene basisschool aan een andere basisschool belast is met 19% btw. Deze btw is voor de inlenende basisschool niet aftrekbaar (en dus kostprijsverhogend). In deze procedure gaat het om een vereniging die twee christelijke basisscholen in stand hield. De primaire activiteiten van de vereniging zijn vrijgesteld van btw-heffing. De vereniging heeft de directeur van één van haar scholen met ingang van 1 december 2009 gedetacheerd bij een andere christelijke basisschool. Aan deze detachering ligt een overeenkomst ten grondslag dat in geval van langdurige ziekte de directeuren en leerkrachten met speciale taken elkaars vangnet vormen. De vereniging heeft maandelijks het brutoloon plus 19% btw doorberekend aan de andere school. In 2010 stellen de vereniging en de andere basisschool een intentieverklaring tot een bestuurlijke fusie op. Per 1 januari 2011 is de bestuurlijke fusie een feit. De rechtbank is van oordeel dat deze detachering belast is met 19% btw omdat een directeur geen onderwijsgevende taak heeft en omdat niet aannemelijk is dat deze detachering onontbeerlijk is voor het door de inlenende basisschool verleende onderwijs. De intentieverklaring tot een bestuurlijke fusie is volgens de rechtbank voorts niet voldoende om de vereniging en de inlenende basisschool als één btw-ondernemer, een fiscale eenheid, aan te merken. Voor deze uitspraak en meer informatie over btw bij detachering in het onderwijs zie hoofdstuk 8.2.10 van het btw-handboek of hoofdstuk 4 van btw en onderwijs (btw-branches).

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op