18 mei 2016Deelname chirurgen in management ziekenhuis geen btw-belaste dienst

De bedragen die een maatschap van chirurgen van een ziekenhuis ontvangt als vergoeding voor managementparticipatie en die onderdeel vormen van het totale honorarium dat de medisch specialisten ontvangen, zijn naar het oordeel van Rechtbank Zeeland-West-Brabant niet belast met btw. 

Een ziekenhuis, dat vergoedingen ontvangt van ziektekostenverzekeraars, betaalt aan een maatschap van chirurgen een vergoeding voor hun medische verrichtingen en voor het ter beschikking stellen van een van de maten, gedurende een deel van de werktijd, voor het deelnemen in het management van het ziekenhuis (managementparticipatie). Daarnaast ontvangt de maatschap een jaarlijkse vergoeding van de stafmaatschap, waarin alle medisch specialisten verenigd zijn. Deze stafmaatschap ontvangt jaarlijks contributiebedragen van de verschillende maatschappen en gebruikt deze deels om de bestuursleden te vergoeden voor de tijd die zij besteden aan de bestuurswerkzaamheden. In dat kader betaalt de stafmaatschap een vergoeding aan de maatschap. De inspecteur van de Belastingdienst is van mening dat de bedragen die de maatschap in 2011 heeft ontvangen van het ziekenhuis en de stafmaatschap in het kader van de management- en bestuurswerkzaamheden belast zijn met (destijds) 19% btw en heeft daarom een naheffingsaanslag opgelegd. De maatschap heeft hiertegen bezwaar en beroep ingesteld.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zich over deze zaak gebogen. Tijdens de zitting heeft de administrateur van het ziekenhuis verklaard dat de bedragen die het ziekenhuis heeft betaald voor de managementparticipatie niet afzonderlijk zijn opgenomen in de administratie, maar onderdeel uitmaken van het totale bedrag dat aan de medisch specialisten is betaald. Uit een convenant, dat door diverse zorgpartijen en de overheid gesloten is, blijkt bovendien dat het honorarium van een medisch specialist bestaat uit een vast en variabel deel. Naar het oordeel van de rechtbank behoren de managementactiviteiten onmiskenbaar tot de in het convenant bedoelde werkzaamheden die worden vergoed vanuit het variabele deel van de honoraria. De zaak is volgens de rechtbank daarom vergelijkbaar met de zaak over een maatschap van gynaecologen uit 2014, waarin de rechtbank oordeelde dat de medisch specialisten geen btw verschuldigd zijn uit het variabel deel van het honorarium voor medisch management. Aangezien de maatschap naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk heeft gemaakt dat de managementvergoedingen in casu eveneens betaald zijn uit het voor honoraria voor medisch specialisten bestemde bedrag, is in de onderhavige casus evenmin btw verschuldigd uit de deze vergoeding. Aangezien de inspecteur tijdens de rechtszaak heeft toegezegd de vergoeding voor de bestuurswerkzaamheden voor de stafmaatschap na heroverweging als een interne aangelegenheid te beschouwen, is tussen partijen niet meer in geschil dat ter zake van die vergoeding eveneens geen btw verschuldigd is.

De uitspraak in deze zaak kan naar onze mening ook van belang zijn voor het antwoord op de vraag of huisartsen btw verschuldigd zijn uit het koptarief, een bedrag waarmee overheadkosten van de huisartsen voor de ketenzorg worden betaald en waarvoor huisartsen onder andere overleg voeren over patiënten. Zie 8.2.1 voor meer informatie over de btw-vrijstelling voor medische activiteiten. 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op