24 juli 2013De btw-zon schijnt voor exploitanten zonnepanelen

In 2006 oordeelde Rechtbank Arnhem dat de levering van ‘zonnestroom’ door een natuurlijk persoon geen economische activiteit is. Volgens de rechtbank was de investering in de zonnepanelen alleen te begrijpen vanuit de privébelangen van de natuurlijk persoon, aangezien de opbrengsten van de ‘zonnestroom’ niet in verhouding stonden met de kosten van de zonnepanelen, er meer stroom in privé was verbruikt dan is opgewekt en het niet aannemelijk was dat dit in de toekomst zou veranderen. Kortom, geen teruggaaf van de btw op de aangeschafte zonnepanelen. Zeven jaar later oordeelt het HvJ EU in de zaak Fuchs het tegenovergestelde: wel btw-ondernemerschap en recht op teruggaaf van de btw op de kosten van de zonnepanelen.   

De feiten in de zaak Fuchs zijn als volgt. De Oostenrijker Fuchs installeert in 2005 zonnepanelen op het dak van zijn huis. De elektriciteit die hij produceert levert hij aan het openbare elektriciteitsnetwerk. Hiervoor ontvangt hij een vergoeding die gelijk is aan de prijs die hij betaalt voor het afnemen van elektriciteit. De geproduceerde hoeveelheid elektriciteit is minder dan de helft van de elektriciteit die Fuchs zelf nodig heeft. Fuchs vraagt de aanschaf-btw op de zonnepanelen terug, maar de Oostenrijkse fiscus wijst dit verzoek af. Dit leidt tot een procedure waarbij de Oostenrijkse rechter in hoger beroep besluit om aan het HvJ EU de vraag voor te leggen of Fuchs btw-ondernemer is. Het HvJ EU beantwoordt deze vraag bevestigend, omdat Fuchs voor de levering van de opgewekte elektriciteit duurzaam een vergoeding ontvangt. Volgens het HvJ EU staat de afname van elektriciteit los van de levering van elektriciteit. Dat minder elektriciteit wordt opgewekt dan voor eigen gebruik nodig is, is daarom niet van belang. Omdat Fuchs -volgens het procesdossier- alle opgewekte elektriciteit levert aan de energieleverancier heeft hij recht op teruggaaf van de btw op de aanschaf van de zonnepanelen.

Naar aanleiding van het Fuchs-arrest bestaat in de praktijk onduidelijkheid over de btw-rechten en –verplichtingen van particulieren die met hun zonnepanelen op woningen elektriciteit opwekken en deze tegen vergoeding leveren aan de energieleverancier. Anders dan in de zaak Fuchs wordt in de praktijk meestal niet al de opgewekte elektriciteit geleverd aan de energieleverancier, maar slechts het surplus. Hoeveel het geleverde surplus en de totale opgewekte hoeveelheid elektriciteit bedraagt is lang niet altijd te meten. Als het surplus en/of de totale opgewekte hoeveelheid elektriciteit niet te meten is, lijkt het bepalen van de verschuldigde en aftrekbare btw praktisch onmogelijk. Maar zelfs indien de geleverde en opgewekte elektriciteit te meten is, bestaat nog onduidelijkheid over de vraag hoe omgegaan wordt met het privégebruik van de opgewekte elektriciteit. Is dit een onttrekking van goederen aan het btw-ondernemingsvermogen voor privédoeleinden of is er sprake van het om niet voor privédoeleinden gebruiken van een bedrijfsgoed (lees: de zonnepanelen)? Wij denken het eerste. De verschuldigdheid van btw over de levering van de energie aan de energieleverancier met de daarbij behorende administratieve verplichtingen kan worden voorkomen door toepassing van de kleine ondernemingsregeling, maar dat is niet altijd voordelig. Ten slotte heeft het Fuchs-arrest niet alleen btw-gevolgen voor particuliere eigenaren van zonnepanelen, maar ook voor vrijgesteld presterende ondernemers die elektriciteit opwekken voor eigen gebruik. In het memo btw & zonnepanelen -dat leden van BTW-PLAZA hier gratis kunnen downloaden- wordt op deze punten nader ingegaan. Niet-leden kunnen dit memo via info@btwplaza.nl bestellen voor € 50 excl. btw.

 

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op