6 februari 2019De btw-aftrek bij gemengd gebruik moet aan de hand van één verdeelsleutel worden bepaald

Feiten

Een fiscale eenheid heeft als kernactiviteit het tegen vergoeding aanbieden van kinderopvang. Een van de vennootschappen van de fiscale eenheid heeft een digitaal platform rondom kinderopvang opgezet en ingericht. Het platform wordt door partijen binnen en buiten de fiscale eenheid gebruikt. De vennootschap verleent tegen doorbelasting (zonder btw vanwege interne prestatie) respectievelijk betaling (met btw vanwege externe prestatie) een licentie aan die partijen. Bij het indienen van de aangifte btw heeft de fiscale eenheid aftrekbare voorbelasting van de algemene kosten die betrekking heeft op het platform berekend op basis van het werkelijke gebruik. Met betrekking tot de overige algemene kosten is de aftrek bepaald aan de hand van de omzetverhouding tussen belaste en onbelaste prestaties. De inspecteur heeft de totale aftrekbare voorbelasting bepaald aan de hand van de omzetverhouding.

Rechtbank

Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelt dat de btw-richtlijn de mogelijkheid biedt om aftrek toe te passen op basis van het gebruik van een deel van de gemengd gebruikte goederen en diensten. Nederland heeft in de Nationale wetgeving echter geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Voor het hanteren van verschillende verdeelsleutels ziet de rechtbank dan ook geen ruimte. Omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het werkelijke gebruik van het platform het werkelijke gebruik van alle gemengd gebruikte goederen en diensten representeert, is de aftrekbare voorbelasting volgens de rechtbank terecht vastgesteld op basis van omzetverhouding.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op