30 mei 2012Dance-events technomuziek niet belast met 6% btw

Met ingang van 1 januari 2011 is het verlaagde btw-tarief voor het verlenen van toegang tot podiumkunsten afgeschaft. Op grond van een overgangsregeling is deze afschaffing feitelijk op 1 juli 2011 in werking getreden. Een v.o.f. die een ruimte op de tiende verdieping van een gebouw huurt voor eenmaandelijkse dance-events biedt bezoekers gelegenheid om te dansen op technomuziek. In het eerste kwartaal van 2011 heeft de v.o.f. 19% btw op aangifte voldaan voor een dance-event dat na 1 juli 2011 heeft plaatsgevonden. In geschil is op de tariefstoepassing terecht is. Naar het oordeel van Rechtbank Den Haag kan niet gezegd worden dat de v.o.f. gelegenheid geeft tot sportbeoefening in een sportaccommodatie. Het dansen op technomuziek kwalificeert volgens de rechtbank niets als sportbeoefening, terwijl de gehuurde ruimte niet kwalificeert als een sportaccommodatie. Ook van het verlenen van toegang tot een voorziening die primair en permanent is ingericht voor vermaak en recreatie is geen sprake. De gehuurde ruimte wordt immers ook voor andere activiteiten, zoals cursussen, workshops en vergaderingen gebruikt. Tot slot acht de rechtbank het niet in strijd met de btw-richtlijn dat Nederland het verlaagde tarief voor de toegangverlening tot podiumkunsten heeft afgeschaft. 

De uitspraak van de rechtbank is uitsluitend van belang voor de dance-events in de periode van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012. Het Lente-akkoord voorziet immers in een maatregel op grond  waarvan het toegang verlenen tot dance-events per 1 juli 2012 (opnieuw) belast zal worden met 6% btw.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op