6 februari 2017CPB: schaf btw-landbouwregeling af

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft onderzoek gedaan naar de btw-behandeling van de agrarische sector – de landbouw, veehouderij, tuinbouw en bosbouw – in lidstaten van de EU en enkele andere landen. In veel landen geldt een forfaitaire regeling. Daardoor zijn agrarische ondernemers vrijgesteld van administratieve verplichtingen en mogen hun afnemers een forfaitair tarief in aftrek brengen. Het CPB vindt dat de forfaitaire regeling moet worden afgeschaft, nu het een willekeurige berekening is van de voorbelasting die per lidstaat verschilt.

De prestaties van agrarische ondernemers worden vaak vrijgesteld van btw om administratieve en politieke redenen. De vrijstelling van de prestaties van agrarische ondernemers betekent dat zij de btw op hun voorinkopen niet kunnen aftrekken. De btw moet dan door de ondernemers zelf worden gedragen of de btw wordt een ambigu element in de consumentenprijzen. Om te voorkomen dat de landbouwregeling tot cumulatie leidt, heeft de EU het landbouwforfait in het leven geroepen. De aftrekgerechtigde afnemers van de agrarische ondernemers kunnen hierdoor een forfaitair btw-bedrag in aftrek brengen. Het forfaitaire mechanisme streeft gelijke behandeling na tussen enerzijds vrijgesteld en belast presterende agrarische ondernemers en anderzijds de vrijgestelde agrarische producten en andere belaste goederenleveringen en diensten. Het toepassen van de normale btw-regels op de agrarische ondernemers in combinatie de kleine ondernemersregeling, heeft volgens het CPB de voorkeur.

In de Miljoenennota 2017 is vermeld dat de landbouwregeling per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. Dit rapport van het CPB komt erop neer dat deze afschaffing een goede zaak is. De publicatie van het wetsvoorstel voor de afschaffing de Nederlandse landbouwregeling staat in juni 2017 gepland. Zie 11.3 voor meer informatie over de landbouwregeling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op