5 juli 2013Controle btw-identificatienummers via www.vatcheck.eu onvoldoende

De in 2004 opgerichte onderneming A handelt in computers, randapparatuur en software. A heeft facturen ontvangen van B B.V. en C B.V. en de daarop vermelde btw in aftrek gebracht. B en C hebben de btw echter niet op aangifte voldaan. De inspecteur heeft aan A een naheffingsaanslag opgelegd. A bestrijdt deze naheffing, omdat de facturen aan de wettelijke vereisten voldeden. Bovendien controleerde A regelmatig het bestaan en de identiteit van haar leveranciers door uittreksels van de registratie op te vragen bij de Kamer van Koophandel en kopieën van identiteitsbewijzen op te vragen bij haar leveranciers. Tot slot controleerde zij steeds of haar leveranciers over een actief btw-identificatienummer beschikten. De inspecteur meent echter dat A betrokken was bij btw-carrouselfraude en dit wist of behoorde te weten, omdat zij zonder enige kennis van de branche ineens betrokken is geraakt bij omvangrijke handelstransacties, de elkaar snel opvolgende leveranciers niet traceerbaar waren en het betalingsverkeer hiaten vertoont.

Rechtbank Den Haag oordeelt in deze zaak dat de facturen die B en C aan A uitreikten niet aan de wettelijke vereisten voldoen, omdat onjuiste bedrijfsadressen vermeld waren en btw-identificatienummers ontbraken. Bovendien heeft A de btw-identificatienummers van haar leveranciers niet gecontroleerd via de website van de Europese Unie, maar via de particuliere website www.vatcheck.eu die niet meer wordt onderhouden. A heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij mocht afgaan op de informatie afkomstig van deze website. De naheffingsaanslag is daarom  terecht opgelegd, aldus de rechtbank. 

 De applicatie waarmee u btw-identificatienummers kunt controleren op BTW-PLAZA is gelinkt aan de website van de Europese Unie en daarom altijd up-to-date. U kunt de btw-identificatienummers hier eenvoudig controleren.

Zie 12 voor meer informatie over btw-fraude.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op