11 oktober 2011Commentaar RB op BP & OFM 2012

De commissie wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs (RB) heeft commentaar gegeven op het Belastingplan en de Overige Fiscale Maatregelen 2012 alsmede de Wet uitwerking autobrief. Ten aanzien van de btw wordt gevraagd of het sturen van een waarschuwingsbrief en een aftrekweigering bij een (sterk) vermoeden van btw-fraude in overeenstemming is met de btw-richtlijn. Tevens acht het RB de tijd rijp om de suppletieaangifte een wettelijke status te geven. De commissie wenst voorts van de staatssecretaris te vernemen hoe de correctie voor het privégebruik van de auto over geheel 2011 berekend moet worden. Ook stelt de commissie dat de introductie van een objectieve vergoeding, de normale waarde, bij een terbeschikkingstelling van de auto aan verbonden personen (personeel, bestuurders etc.) tegen een te lage vergoeding niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Tot slot wenst de commissie opheldering over het al dan niet toestaan van ‘oude’ regelingen voor de correctie voor het privégebruik van de auto, zoals voor ambulant personeel en woon-werkverkeer. Voor meer informatie over de gewijzigde regels voor het privégebruik van de auto zie memo inzake privégebruik auto.    

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op