11 oktober 2011Commentaar NOB Belastingplan en OFM 2012

De Commissie Wetsvoorstellen van het NOB heeft commentaar gegeven op het Belastingplan en de Overige Fiscale Maatregelen 2012. Ten aanzien van het voorgestelde art. 10a Awr waarin de plicht is opgenomen om onjuistheden en onvolkomenheden uit eigen beweging te melden, bevreemdt het de commissie dat het niet voldoen aan een wettelijke plicht (er bestaat geen wettelijke plicht tot het indienen van een suppletieaangifte) een beboetbaar feit is. Bovendien kan een dergelijke boete leiden tot dubbele bestraffing voor in wezen hetzelfde feit: het voldoen van te weinig btw. De commissie stelt daarom voor om deze overkill op te heffen.  

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op