15 juni 2012Champignonkwekerij volledige btw-aftrek woonhuis firmanten

Twee van de drie maten in maatschap die een champignonkwekerij exploiteert laten in de periode van 2002 tot en met februari 2004 een pand bouwen bij de kwekerij. De grond is bij de twee maten in gezamenlijke eigendom. De bouwtermijnen zijn aan (een van) de maten in rekening gebracht en afgeboekt op de kapitaalrekeningen. Het pand is in maart 2004 in gebruik genomen voor bewoning door de twee maten en gedeeltelijk in gebruik genomen voor zakelijke doeleinden van de maatschap. De maatschap heeft alle btw op de bouwkosten in aftrek gebracht. De Hoge Raad heeft in cassatie geoordeeld dat vaststaat dat het pand is opgeleverd aan de maatschap en voorts dat de maatschap ook voor het tijdvak van ingebruikneming facturen heeft ontvangen. De btw op laatstgenoemde facturen is niet in aftrek gebracht. Naar het oordeel van de Hoge Raad kon de maatschap in het tijdvak van ingebruikneming het pand alsnog volledig tot haar btw-ondernemingsvermogen rekenen. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Arnhem. Naar het oordeel van het hof kan het verweer van de inspecteur, inhoudende dat de maten en niet de maatschap de afnemer is, niet slagen. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de maten en de maatschap voor de btw één btw-onderneming vormen en dat die btw-ondernemer recht heeft op aftrek. Hierbij maakt het niet uit aan wie de facturen zijn uitgereikt. De maatschap heeft derhalve recht op een teruggaaf van € 50.043. 

Sinds 2011 is het niet meer mogelijk om volledige btw-aftrek te claimen voor een woonhuis dat mede voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt (zie 10.6.1). Op grond van de huidige regels mag de btw-ondernemer slechts de btw op het zakelijk gebruikte deel in aftrek brengen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op