BTW nieuws

Onze specialisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van btw-heffing. Lees hier het laatste nieuws op het gebied van de BTW.

11 juli 2022Levert één handeling btw-ondernemerschap op?

Het antwoord op deze vraag is niet in alle gevallen hetzelfde. Een van de criteria voor btw-ondernemerschap is namelijk dat er sprake moet zijn van duurzaam optreden in het economisch verkeer. Aan de hand van het klassieke arrest Słaby & Kuć uit 2011 (HvJ EU 15 september 2011, nrs. C-180/10 en C-181

Lees verder

16 mei 2022Is een schadevergoeding belastbaar voor de btw?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. De scheidslijn bij een schadevergoeding tussen een betaling voor geleden schade (niet-belastbaar) en een betaalde vergoeding als tegenprestatie voor een onder bezwarende titel verrichte prestatie (wel belastbaar) is dun/een lastig onderscheid.

Lees verder