25 oktober 2012Buitenlandse test-/onderzoekscentra geen vaste inrichting: geen weigering btw-teruggaaf

Het HvJ EU heeft onlangs uitspraak gedaan in de gevoegde zaken Daimler AG en Widex A/S. In beide zaken ging het over een afwijzing van een teruggaafverzoek door de Zweedse belastingdienst. 

Daimler is een in Duitsland gevestigde autofabrikant. Zij test de door haar geproduceerde auto’s in winteromstandigheden in testinstallaties in Zweden. Daimler heeft een 100%-dochteronderneming die haar lokalen, testbanen en daarmee samenhangende diensten levert. De dochteronderneming heeft vier seizoenswerknemers en een bestuurder in dienst. Widex is een in Denemarken gevestigde producent van hoortoestellen. Zij heeft een onderzoeksafdeling in Zweden, waar audiologische onderzoeken worden gedaan. 

Daimler als Widex hebben in Zweden aankopen gedaan die niet zijn gebruikt voor een in Zweden belastbare activiteit, maar slechts voor tests cq. onderzoeken. Beide bedrijven hebben verzocht om teruggaaf van de door haar over de aankopen betaalde voorbelasting. De Zweedse belastingdienst heeft deze teruggaaf geweigerd, omdat zij van mening is dat zowel Daimler als Widex beschikt over een vaste inrichting in Zweden. Volgens de belastingdienst is namelijk sprake van een vaste inrichting als voldaan is aan een drietal voorwaarden, namelijk (1) de aanwezigheid van personeel en (2) technische middelen en (3) daarnaast het voldoende bestendig zijn van de inrichting om goederenleveringen of diensten te kunnen verrichten of aan te kopen. Het is, aldus de belastingdienst, daarbij echter niet vereist dat de vaste inrichting ook daadwerkelijk goederenleveringen of diensten verricht. 

Het HvJ EU heeft in deze gevoegde zaken geoordeeld dat de belastingdienst het recht op aftrek slechts kan uitsluiten indien de vaste inrichting werkelijk belastbare handelingen heeft verricht. Het in staat zijn om dergelijke handelingen te verrichten, is geen criterium. De omstandigheid dat Daimler in Zweden een 100%-dochteronderneming heeft die tot doel heeft het verrichten van diensten in verband met de tests, heeft volgens het Hof niet tot gevolg dat sprake is van een vaste inrichting. 

Zie 1.12 voor deze uitspraak en meer informatie over de vaste inrichting.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op