11 september 2015Btw-vrijstelling wijkgericht werken aanbieders wijkverpleging

De staatssecretaris keurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 goed dat de aanbieders van wijkverpleging ook de btw-vrijstelling mogen toepassen op de wijkgerichte diensten die bestaan in het verbinden van het medische en sociale domein waarbij signaleren, regisseren en coördineren de kern vormen. Voor de toepassing van de goedkeuring is het niet van belang of de aanbieders met deze diensten winst maken of beogen.

De staatssecretaris heeft het voornemen om deze aanbieders op te nemen in Bijlage B, onderdeel b.24 van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968.

Deze goedkeuring is het vervolg op de toezegging aan de Tweede Kamer op 9 juni jl. dat voor het wijkgericht werken door aanbieders van de wijkverpleging een btw-vrijstelling wordt gecreëerd. Vermoedelijk is de aanpassing van Bijlage B van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 opgenomen in het Belastingplan 2016 dat dinsdag a.s. wordt gepubliceerd. Voor de goedkeuring zie