22 juni 2012Btw-vrijstelling voor integratief kindertherapeut

Een integratief kindertherapeut is geen (para)medisch beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG. Dit betekent dat de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens op grond van art. 11, lid 1, onderdeel g Wet OB toepassing mist. Toch oordeelt Rechtbank Den Haag dat een dergelijke therapeut de btw-vrijstelling mag toepassen. Redengevend voor dit oordeel acht de rechtbank dat aan de hand van verklaringen van een kinderpsychiater, een huisarts en een basisschooldirecteur aannemelijk is dat de kindertherapeut medische diensten verricht op een professioneel niveau dat vergelijkbaar is met het niveau van een academisch geschoold psycholoog respectievelijk orthopedagoog (die op de medische behandeling van kinderen wel de btw-vrijstelling mogen toepassen). Ter zitting heeft de kindertherapeut daarnaast onweersproken gesteld dat de door haar gevolgde opleiding aan de NVAP een specialistische opleiding betreft die eveneens gevolgd wordt door orthopedagogen en psychologen. Tot slot neemt de rechtbank in aanmerking dat de kindertherapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging met klacht- en tuchtrecht. Zie 8.2.1 voor deze uitspraak en meer informatie over de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten.

Met ingang van 1 januari 2013 is de btw-vrijstelling voor (para)medische diensten beperkt tot handelingen van de BIG-beroepsbeoefenaar waarvoor hij een BIG-opleiding heeft genoten en die vallen binnen zijn deskundigengebied. Op grond van deze regels zal de kindertherapeut slechts de btw-vrijstelling mogen toepassen indien zij bewijst dat deze handeling binnen het deskundigengebied en de opleiding valt voor een (para)medisch beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG. Dit zal geen gemakkelijk opgave zijn.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op