3 januari 2012Btw-vrijstelling voor fondswervende organisaties geschrapt

Met ingang van 1 januari 2012 is de reikwijdte van de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten aangescherpt door het intrekken van een aantal goedkeuringen. De btw-vrijstelling geldt voortaan uitsluitend voor instellingen die de in art. 11, lid 1, onderdeel v Wet OB genoemde btw-vrijstellingen toepassen op hun primaire activiteiten. Hierbij moet gedacht worden aan instellingen voor intramurale zorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.), instellingen voor jeugdwerk, sportverenigingen, instellingen in de sociale en culturele sector, (bekostigde) onderwijsinstellingen die wettelijk geregeld onderwijs verzorgen en syndicale organisaties.

Instellingen waarvan de primaire activiteiten op andere gronden vrijgesteld zijn, zoals (niet-bekostigde) instellingen die niet-wettelijk geregeld onderwijs verzorgen, mogen de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten per 1 januari 2012 niet meer toepassen. Dit geldt ook voor instellingen die voor hun primaire activiteiten geen btw-ondernemer zijn, zoals belangenbehartigingsorganisaties, kerkelijke instellingen etc. Indien deze organisaties eten of drinken, boeken of advertentieruimte in ledenbladen verkopen, zijn deze instellingen hierover vanaf de eerste euro omzet btw verschuldigd. Dit betekent dat deze instellingen moeten verzoeken om het uitreiken van aangiftebiljetten.

Om te voorkomen dat amateurtoneel-, amateurmuziek-, carnavals- en kleindierenverenigingen hierdoor voor fondswervende activiteiten in de btw-heffing betrokken worden, zijn die instellingen per 1 januari 2012 opgenomen in Bijlage B als een instelling van sociale of culturele aard als bedoeld in art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB. Voor wereldwinkels is een overgangsregeling getroffen op grond waarvan zij tot 1 juli 2012 de btw-vrijstelling op hun fondswervende activiteiten mogen toepassen.

Ook fondswervende organisaties, zoals een ‘steunstichting’ van een vereniging of de ‘Stichting Vrienden van …’, mogen per 1 januari 2012 niet langer de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten toepassen. Voor deze organisaties is een overgangsregeling getroffen die inhoudt dat zij tot 1 juli 2012 de btw-vrijstelling mogen toepassen. Per 1 juli 2012 zijn de fondswervende organisaties daarom in beginsel btw verschuldigd ten aanzien van al hun fondswervende activiteiten tegen vergoeding.

Voor accountants, (belasting)adviseurs en boekhouders van non-profitinstellingen verdient aanbeveling om z.s.m. in kaart te brengen voor welke instellingen in hun cliëntenbestand deze beleidswijziging btw-heffing tot gevolg heeft en deze instellingen hierop te wijzen. Hebt u vragen over dit beleid? Onze btw-specialisten helpen u graag! Voor het nieuwe besluit en meer informatie over de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten zie 8.2.14 van het btw-handboek.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op