29 november 2011Btw-vrijstelling: Ook na provisieverbod assurantietussenpersonen ruime uitleg btw-vrijstelling

Het bemiddelen bij de totstandkoming van een verzekering is vrijgesteld. Maar wanneer is sprake van bemiddeling? Een assurantietussenpersoon bemiddelt indien hij het nodige doet om twee partijen, de verzekeraar en de verzekerde, bij elkaar te brengen. Het adviseren over verzekeringen is belast met 19% btw. Waar de van btw-heffing vrijgestelde bemiddeling ophoudt en het btw-belaste advies begint, is lastig aan te geven. De bewijslast dat sprake is van vrijgestelde bemiddeling rust op de assurantietussenpersoon. Thans kan de assurantietussenpersoon aan de hand van de ontvangen provisie bewijzen dat er sprake is geweest van (succesvolle) bemiddeling. Met ingang van 2013 komt hieraan een einde door het provisieverbod. Niettemin heeft het Ministerie van Financiën verzekerd dat aan de (ruime) uitleg van het begrip bemiddeling niet wordt getornd. Over pure adviesdiensten, zoals een second opinion over de (on)juistheid van het advies van een andere assurantietussenpersoon, is 19% btw verschuldigd. Ook periodieke adviezen met het karakter van informatieverschaffing op basis van een abonnement en betalingen voor het verstrekken van (hypotheek)leads zijn volgens het Ministerie van Financiën belast met 19% btw. De directe beloningen voor diensten die een assurantietussenpersoon verricht in zijn hoedanigheid en binnen zijn expertisegebied blijven volgens het Ministerie van Financiën vrijgesteld van btw-heffing. Deze toezegging is natuurlijk mooi, maar laat onverlet dat de assurantietussenpersoon moet kunnen bewijzen dat hij de vergoeding die de cliënten (direct) betalen in zijn hoedanigheid als assurantietussenpersoon ontvangt. De assurantietussenpersoon doet er daarom verstandig aan om de correspondentie met cliënten (en evt. de correspondentie met de verzekeraars, zoals opgevraagde offertes etc.) vast te leggen. Tevens is het aan te bevelen om op de factuur te vermelden als de vergoeding in rekening wordt gebracht voor de bemiddeling.

Bron: AssurantieMagazine?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op