28 november 2013Btw-vrijstelling onderwijs door winstbeogende particuliere instelling mogelijk

De Poolse onderneming MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. komandytowa (hierna: MDDP) is een commercieel bedrijf dat met winstoogmerk vakopleidingen en conferenties organiseert op een breed financieel terrein (belastingen, personeelszaken etc.). MDDP heeft de Poolse belastingdienst gevraagd om een bindende inlichting over het recht op btw-aftrek. Op grond van de Poolse btw-wet zijn onderwijsdiensten, ongeacht door wie zij worden verricht, vrijgesteld van btw-heffing. MDDP meent echter dat de door haar verrichte diensten btw-belast zijn, omdat volgens de btw-richtlijn geen vrijstelling mag worden verleend voor onderwijsdiensten door instellingen die uitsluitend het stelselmatig maken van winst beogen. Op grond van dit richtlijnartikel zou MDDP slechts btw-belaste activiteiten verrichten en dientengevolge recht hebben op aftrek van voorbelasting. 

Het door MDDP ingestelde beroep in eerste aanleg is door de Poolse rechter toegewezen. De rechter besliste dat MDDP recht heeft op aftrek van voorbelasting, zelfs wanneer zij in het verleden aanspraak heeft gemaakt op de vrijstelling. In hoger beroep is besloten prejudiciële vragen over dit onderwerp voor te leggen aan het HvJ EU. 

Het HvJ EU heeft in deze zaak geoordeeld dat dat de btw-richtlijn er niet aan in de weg staat dat onderwijs dat wordt verstrekt door particuliere instellingen met een winstoogmerk is vrijgesteld van btw-heffing. De onderwijsvrijstelling mag echter niet dusdanig worden uitgevoerd dat aan de erkenning van soortgelijke doeleinden van particuliere instellingen in het geheel geen eisen worden gesteld. De lidstaten hebben op grond van de btw-richtlijn dus niet de mogelijkheid om de vrijstelling te verlenen aan alle particuliere organisaties die dergelijke diensten verrichten, met inbegrip van de organisaties die geen soortgelijke doeleinden hebben als die van de publiekrechtelijke onderwijsinstellingen. Indien de nationale wet en de btw-richtlijn onverenigbaar zijn, hetgeen de Poolse rechter moet beoordelen, is het een belastingplichtige niet toegestaan om zowel de vrijstelling toe te passen als het aftrekrecht uit te oefenen, aldus het HvJ EU. Om te vermijden dat de vrijstelling van toepassing is op haar diensten, kan MDDP aanvoeren dat de nationale wetgeving onverenigbaar is met de richtlijn. De Poolse rechter zal, rekening houdend met de beoordelingsvrijheid van de lidstaten, moeten beoordelen of dit het geval is. Indien dit het geval is, zijn de diensten van MDDP onderworpen aan de btw-heffing en heeft zij recht op aftrek van voorbelasting. 

 In Nederland is de toepassing van de btw-vrijstelling voor niet-wettelijk geregeld beroepsonderwijs door private instellingen met winstoogmerk toegestaan indien de instelling is ingeschreven in een centraal register. Zie 8.2.10 voor meer informatie over de toepassing van de onderwijsvrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op