24 mei 2013Btw-vrijstelling fondswervende diensten sportverenigingen in 2014 verruimd

Sportverenigingen die fondswervende activiteiten verrichtten, zijn ter zake van de door hen verrichte fondswervende diensten en goederenleveringen tot een bepaald grensbedrag geen btw verschuldigd. Tot voor kort gold voor diensten een grensbedrag van € 31.765 en voor goederenleveringen een grensbedrag van € 68.067. 

In het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 wordt voorgesteld om het grensbedrag voor fondswervende diensten (sponsoring, etc) per 1 januari 2014 te verhogen van € 31.765 naar € 50.000. De motivering voor deze verhoging is dat de administratieve lasten van sportverenigingen op deze wijze worden verminderd. Bij een grens van € 50.000 zijn namelijk minder sportverenigingen verplicht tot het doen van btw-aangifte dan bij een grens van € 31.765.  

Naast de vrijstelling voor fondswervende activiteiten geldt voor sportverenigingen de zogeheten kantineregeling, die inhoudt dat sportverenigingen onder voorwaarden niet in de btw-heffing worden betrokken voor de kantine-exploitatie zolang de kantineontvangsten niet meer bedragen dan € 68.067 per jaar, ook als de grensbedragen voor fondswervende activiteiten reeds overschreden zijn. Deze regeling wordt per 1 januari 2014 voor sportverenigingen ingetrokken.

In de toelichting op deze wetswijzigingen is aangekondigd dat de btw-vrijstelling voor fondswervende activiteiten niet kan worden gebruikt voor kantineverstrekkingen ter gelegenheid van evenementen in de persoonlijke sfeer van derden of individuele leden (zoals bruiloften, feesten en jubilea). Deze regel zal in een toekomstige ministeriële regeling worden opgenomen. 

Zie 8.2.4 voor meer informatie over de btw-vrijstellingen voor sportorganisaties.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op