19 november 2015Btw-vrijstelling coördinerende werkzaamheden zorggroepen eerstelijnszorg en geboortecentra

Met ingang van 1 januari 2016 wordt een btw-vrijstelling geïntroduceerd voor de coördinerende werkzaamheden van eerstelijnszorggroepen en geboortecentra.

Het amendement van de Kamerleden Groot (PvdA) en Neppérus (VVD) om het tarief van de bieraccijns zodanig te verhogen dat alcoholhoudend bier net zo zwaar belast wordt als alcoholvrij bier en de opbrengst van deze verhoging van de bieraccijns (€ 30 miljoen) aan te wenden voor de introductie van een btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van eerstelijnszorggroepen en geboortezorgcentra, is aangenomen door de Tweede Kamer.

De btw-vrijstelling zal per 1 januari 2016 worden opgenomen in bijlage b van het Uitv.Besl. OB 1968, hetgeen betekent dat deze werkzaamheden zullen worden vrijgesteld op grond van de btw-vrijstelling voor sociale en culturele prestaties (art. 11, lid 1, onderdeel f Wet OB).

Het is nog onduidelijk wat de introductie van de btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van eerstelijnszorggroepen en geboortezorgcentra betekent voor het verleden. Strikt genomen betekent dit amendement dat de inspecteurs over de tijdvakken tot 2016 21% btw bij de zorggroepen en geboortecentra kunnen naheffen uit de vergoeding voor de coördinerende werkzaamheden (de overheadkosten van zorggroepen, het koptarief of de GEZ-gelden). Dit is slechts anders indien de inspecteur het standpunt heeft ingenomen dat uit deze vergoeding (nog) geen btw verschuldigd is of indien de rechter de bezwaren van zorggroepen tegen die btw-heffing in een gerechtelijke procedure honoreert. Naar onze mening zou het wenselijk zijn als de staatssecretaris goedkeurt dat deze btw-vrijstelling ook geldt voor tijdvakken vóór 2016 waarvan de heffing nog niet in rechte vaststaat. Omdat de btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van zorggroepen in de eerstelijnszorg en geboortecentra budgettair wordt gedekt door een verhoging van de bieraccijns per 2016 is het de vraag of de staatssecretaris hiervoor (budgettaire) ruimte ziet.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op