15 december 2014Btw-vrijstelling commerciële verpleeg- en verzorgingsinstellingen niet in 2015 ingevoerd

Voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen en dergelijke instellingen (zie 8.2.1.2) geldt momenteel de eis dat deze instellingen geen winst mogen beogen. In het op 16 september jl. gepubliceerde Belastingplan was de maatregel opgenomen dat deze eis per 1 januari 2015 zou vervallen.?

De wetswijziging staat al langer gepland, maar de inwerkingtreding is afhankelijk van de ‘Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medische specialistische zorg’, waarin geregeld is dat aanbieders van dergelijke zorg winst mogen beogen. Deze wet is aanhangig bij de Eerste Kamer en zou eveneens op 1 januari 2015 in werking treden. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Eerste Kamer echter recent verzocht de behandeling van dit wetsvoorstel aan te houden, omdat zij eerst advies wil vragen aan de Raad van State over de implicaties van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement bij de Wet toelating zorginstellingen, waarin de toelating van zorginstellingen tot verzekerde en AWBZ-zorg geregeld is.?

Door de aanhouding van de behandeling van bovengenoemd wetsvoorstel zal ook de verruiming van de btw-vrijstelling voor ziekenhuizen en dergelijke instellingen later worden ingevoerd. Overigens geldt thans voor commerciële verpleeg- en verzorgingsinstellingen (bijvoorbeeld Thomashuizen) de goedkeuring dat zij de btw-vrijstelling toepassen op de verzorging en verpleging van opgenomen personen, met uitzondering van het verstrekken van spijzen en dranken.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op