4 september 2015Btw-vrijstelling alternatieve gezondheidskundige beroepen

De Belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat chiropractoren gebruik kunnen maken van de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens. Volgens de Belastingdienst volgt dit uit het arrest van de Hoge Raad van 27 maart jl. De branchevereniging NCA is van dit besluit op de hoogte gesteld. De Belastingdienst is met nog enkele andere brancheverenigingen in overleg over de gevolgen van voormeld arrest. 

Naar de mening van de Belastingdienst geldt de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG-beroepsbeoefenaren. Andere dan BIG-beroepsbeoefenaren kunnen vanaf 27 maart 2015 -de datum van het arrest van de Hoge Raad- dezelfde btw-vrijstelling toepassen indien zij kwalitatief soortgelijke gezondheidskundige diensten uitvoeren als BIG-beroepsbeoefenaren. Zodra de Belastingdienst het overleg met de brancheverenigingen heeft afgerond, wordt de uitkomst daarvan gepubliceerd.

Bron: Belastingdienst.

 

Reeds bij de beperking van de btw-vrijstelling per 2013 tot de gezondheidskundige verzorging van de mens door BIG-beroepsbeoefenaren indien en voor zover deze handeling binnen het BIG-deskundigengebied en de BIG-opleiding valt hebben wij de kritiek geuit dat deze beperking niet te rijmen is met het beginsel van de fiscale neutraliteit, zoals uitgelegd in het Solleveld & van den Hout-van Eijnsbergen-arrest van het HvJ. Dat de Belastingdienst zoveel gewicht toekent aan het arrest van de Hoge Raad van 27 maart jl. is verbazingwekkend, aangezien dit arrest geen betrekking heeft op de btw-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging zoals die sinds 2013 geldt en voor het overige slechts een uitleg vormt van het Solleveld & van den Hout-van Eijnsbergen-arrest van het HvJ uit 2006. Niettemin is het voor de (para)medische beroepsbeoefenaren verheugend nieuws dat de Belastingdienst -zij het wat laat- erkent dat ook na 2012 medische behandelingen door niet-BIG-beroepsbeoefenaren, zoals chiropractoren, en niet-BIG-handelingen door BIG-beroepsbeoefaren, zoals chiropractie door een fysiotherapeut, btw-vrijgesteld kan zijn. Indien beroepsbeoefenaren in 2013 e.v. jaren tijdig bezwaar en of beroep hebben aangetekend tegen de voldoening van de btw op aangifte of tegen de opgelegde naheffingsaanslag dan kan overigens ook voor de periode tot 27 maart 2015 een beroep gedaan worden op de ‘ruimere’ uitleg van de btw-vrijstelling.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op