9 juli 2019Btw verschuldigd op moment vooruitbetaling fitnessabonnement

Feiten

Een ondernemer exploiteert een fitnesscentrum. De ondernemer ontvangt vergoedingen in december 2008 voor de prestaties die in 2009 (kunnen) plaatsvinden. In geschil is wanneer btw verschuldigd is over de fitnessabonnementen.

Hof

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de btw uiterlijk verschuldigd is op het moment waarop de vooruitbetalingen door de ondernemer zijn ontvangen. Dit is in december 2008. Het hof is van oordeel dat sprake is van vooruitbetalingen voor bepaalbare prestaties die in 2009 (kunnen) plaatsvinden. Volgens het hof zijn alle relevante elementen van de prestatie bij het vooruitbetalen van de abonnementen bekend. De prestatie van de ondernemer aan de abonnementhouders bestaat namelijk uit het ter beschikking stellen van het fitnesscomplex en de daarbij behorende faciliteiten. Er is een rechtstreeks verband aanwezig tussen de vooruitbetaalde abonnementen en de door de ondernemer te verrichten prestaties. Niet van belang is dat een abonnementhouder pas in 2009 en zelfs per week kiest welke lessen hij/zij gaat volgen. Ook het feit dat een abonnement kan worden opgezegd is niet van belang.

Wij zijn het eens met de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden. De uitspraak van Hof Arnhem is in lijn met het arrest BUPA Hospitals en Goldsborough Developments van het HvJ. Het HvJ heeft beslist in dit arrest dat een vooruitbetaling alleen tot verschuldigdheid van btw leidt als alle relevante elementen van het belastbare feit – de toekomstige levering of dienst – bekend zijn. Ook is de uitspraak van Hof Arnhem in lijn met de Nederlandse wetgeving. In art. 13, lid 2 Wet OB staat vermeld dat btw verschuldigd is op het moment waarop de vooruitbetaling wordt ontvangen.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op