13 mei 2019Btw verschuldigd op moment van oplevering en aanvaarding bouw- en montagewerkzaamheden

Feiten

Jarmuskiene heeft samen met een mede-eigenaar van een perceel grond daarop een woonhuis en twee gebouwen voor plattelandstoerisme gebouwd. Op 28 december 2012 hebben Jarmuskiene en de mede-eigenaar het woonhuis met een gedeelte van het terrein verkocht voor 450.000 LTL. Hiervan heeft Jarmuskiene een bedrag van 262.500 LTL ontvangen. Deze koopsom was onderverdeeld in een deel van 150.000 LTL voor het woonhuis en een deel van 112.500 LTL voor het terrein. De drempel voor de vrijstelling voor kleine ondernemers in Litouwen bedraagt 155.000 LTL. De verwijzende rechter vraagt zich af of Jarmuskiene btw moet betalen op basis van de waarde van de betrokken levering in haar geheel, ook al zou bij inaanmerkingneming van de waarde van één van deze goederen de drempel niet worden overschreden.

 

HvJ

Het HvJ overweegt dat in de koopovereenkomst onderscheid is gemaakt tussen de prijs van het huis en de prijs van het terrein. Omdat de goederen nauw samenhangen, zowel qua aard als qua prijs, is echter sprake van één levering voor de btw, ook al heeft deze betrekking op twee goederen. Hieruit volgt dat de btw verschuldigd is over het gehele bedrag van de betrokken handeling. Dit past ook in het doel dat de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen nastreeft.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op