20 mei 2019Btw verschuldigd op moment van oplevering en aanvaarding bouw- en montagewerkzaamheden

Feiten

Budimex heeft verzocht om een ruling af te geven over de datum van de verschuldigdheid van de btw over de uitvoering van bouw- en montagewerkzaamheden. Volgens de Poolse minister is de btw verschuldigd op het tijdstip waarop de onderneming de factuur voor deze werkzaamheden uitreikt of, bij gebreke daarvan, na het verstrijken van een termijn van 30 dagen die volgt op de datum van de daadwerkelijke uitvoering van deze werkzaamheden. De Poolse minister acht het daarbij, voor de datum waarop btw verschuldigd is, niet van belang dat de aanbesteder die opdracht tot deze werkzaamheden heeft gegeven, de werkzaamheden moet aanvaarden in een certificaat van oplevering. Budimex is het hier niet mee eens. De verwijzende Poolse recht heeft vervolgens prejudiciële vragen gesteld.

HvJ

Het HvJ heeft geoordeeld dat het niet in strijd is met het EU-recht dat wanneer de factuur voor de verrichte dienst niet of te laat wordt uitgereikt, de formele oplevering en aanvaarding van deze dienst wordt beschouwd als het tijdstip waarop deze dienst is verricht. Het HvJ stelt dat de oplevering en aanvaarding van de werkzaamheden een formaliteit is die als zodanig deel uitmaakt van de dienst en dus van doorslaggevend belang is bij de beoordeling of deze dienst daadwerkelijk is verricht. Andere formaliteiten, zoals het opstellen van een formele afrekening van de gemaakte kosten of een certificaat van definitieve betaling, zijn niet van belang om te bepalen op welk tijdstip de dienst is verricht. Deze formaliteiten maken namelijk geen deel uit van de dienst als zodanig en zijn niet van doorslaggevend belang bij de vaststelling of de dienst daadwerkelijk is verricht.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op