30 juni 2020Btw verschuldigd bij het niet nakomen van een overeenkomst door de afnemer

Vodafone Portugal heeft overeenkomsten gesloten met haar klanten met speciale promoties en een minimumcontractduur. Een minimumcontractduur heeft tot doel Vodafone in de gelegenheid te stellen een gedeelte van haar investeringen in apparatuur en infrastructuur, alsook andere kosten zoals kosten die verband houden met de activering van de dienst en met speciale aan klanten toegekende voordelen, terug te verdienen. Wanneer klanten de minimumcontractduur om redenen die aan hen toe te rekenen zijn niet naleven, dienen de klanten in kwestie de in de overeenkomsten bepaalde bedragen te betalen (hierna: de schadevergoeding). In geschil is of de Vodafone btw verschuldigd is uit de ontvangen bedragen.

Het HvJ oordeelt dat de klant het recht heeft om gebruik te maken van de uitvoering, door Vodafone, van de uit de dienstenovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ook al wil of kan de klant om een aan hem toe te rekenen reden dit recht niet uitoefenen. De schadevergoeding heeft volgens het HvJ een soortgelijk doel als dat van de maandelijkse termijnen die de klanten in beginsel verschuldigd zouden zijn geweest, namelijk om de aanbieder, Vodafone, een contractueel vastgelegde minimumvergoeding voor de verrichte diensten te waarborgen. De schadevergoeding wordt niet vrijwillig en willekeurig gegeven en is niet moeilijk kwantificeerbaar en onzeker. De schadevergoeding wordt volgens het HvJ geacht onlosmakelijk deel uit te maken van de prijs tot betaling waarvan de klant zich heeft verbonden in ruil voor de uitvoering, door de dienstverrichter, van dienst contractuele verplichtingen.

Een schadevergoeding is in beginsel niet belast met btw, omdat de vergoeding niet betaald wordt in ruil voor een overeengekomen prestatie. Kenmerkend voor een schadevergoeding is immers dat iemand tegen zijn wil schade lijdt en hiervoor schadeloos wordt gesteld in de vorm van een geldelijke vergoeding. Het is echter te kort door de bocht om te stellen dat uit een schadevergoeding nooit btw verschuldigd is. In sommige gevallen wordt volgens afspraak een vergoeding betaald voor de te lijden schade, zoals in deze casus. Een dergelijke (schade)vergoeding is aan te merken als de vergoeding voor een belaste dienst. Bij iedere schadevergoeding die een btw-ondernemer ontvangt is het daarom noodzakelijk vast te stellen of het gaat om een vergoeding voor een levering of dienst. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op