22 december 2015Btw-verleggingsregeling ook van toepassing op levering zuiver afvalgoud

 

De levering van staven goud die zijn samengesmolten uit industriële afvalstoffen en oude sieraden is aan te merken als de levering van goud, concludeert A-G Kokott, zodat de verleggingsregeling voor (beleggings)goud en halffabricaten van toepassing is.

De Deense vennootschap Envirotec Denmark ApS (hierna: Envirotec) heeft in 2011 van een andere Deense vennootschap 24 staven goud gekocht met een gemiddeld goudgehalte tussen de 500 en 600/1 000. De staven waren samengesmolten uit industriële afvalstoffen en oude sieraden, bestek horloges enzovoorts en bevatten naast goud verschillende andere materialen, zoals tanden, rubber, kwik en lood. Om het goud te kunnen gebruiken voor de productie van nieuwe goudhoudende producten, moesten eerst de afvalstoffen uit het goud worden verwijderd. De leverancier heeft circa € 150.000 btw aan Envirotec in rekening gebracht met betrekking tot de levering van de goudstaven. De leverancier heeft echter verzuimd dit bedrag af te dragen aan de Deense fiscus. Op een later moment is de leverancier wegens insolventie geliquideerd. Envirotec heeft de Deense fiscus daarna verzocht om teruggaaf van de aan de leverancier betaalde btw, die zij als voorbelasting in aftrek wil brengen. De Deense fiscus is echter van mening dat Envirotec als afnemer zélf btw verschuldigd is, omdat de verleggingsregeling voor (beleggings)goud en halffabricaten met een zuiverheid van ten minste 325/1 000 van toepassing is. De Deense rechter heeft het HvJ EU in deze zaak de vraag voorgelegd of staven, die bestaan uit een toevallige, grove samensmelting van verschillende gesloopte, goudhoudende metalen voorwerpen, onder de term ‘goud of halffabricaten’ in de zin van de btw-richtlijn vallen.

 

A-G Kokott adviseert het HvJ EU te oordelen dat de staven als ‘goud’ in de zin van de richtlijn moeten worden aangemerkt. Gelet op het doel van de richtlijnbepaling inzake de verleggingsregeling voor (beleggings)goud en halffabricaten – het voorkomen van belastingfraude – is er geen reden om onder de term ‘goud’ uit de richtlijnbepaling alleen fijn goud te verstaan, terwijl de bepaling tegelijkertijd onbetwistbaar reeds halffabricaten met een zuiverheid vanaf 325/1 000 omvat. Het is bovendien niet verenigbaar met de functie van de richtlijnbepaling om een onderscheid te maken tussen ‘verse’ legeringen en afvalgoud, want van dit onderscheid zal de fraudegevoeligheid van transacties met goudhoudend materiaal niet afhangen, aldus de A-G. Dit wordt bevestigd door het tweede doel van de richtlijnbepaling, namelijk verlichting van de financieringslasten, waarbij de waarde van de verhandelde goederen eveneens van doorslaggevend belang is. Naar de mening van de A-G kunnen de staven niet als ‘halffabricaten’ worden aangemerkt, omdat zij slechts dienen als bron van goud dat verder wordt verwerkt en niet zijn voorgevormd met het oog op een eindproduct. De term ‘goud’ omvat volgens de A-G elk goudhoudend materiaal met een zuiverheid van ten minste 325/1 000 dat voor verdere verwerking en niet voor eindgebruik bestemd is, maar geen halffabricaat is. De verleggingsregeling is derhalve van toepassing op de levering van de staven goud aan Envirotec.

 

Zie 6.2 voor meer informatie over btw-heffing bij de afnemer.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op