26 november 2012Btw-verleggingsregeling confectiesector verdwijnt

De btw-verlegging bij onderaanneming geldt ook bij de vervaardiging en elk daarop gerichte handeling van kleding, met uitzondering van schoeisel. Dit betekent dat het confectieatelier dat kleding vervaardigt in opdracht van de hoofdaannemer, d.w.z.: degene die zich buiten dienstbetrekking jegens een derde heeft verbonden tot de vervaardiging van kleding, met “btw verlegd” moet factureren aan de hoofdaannemer. De hoofdaannemer zal deze (verlegde) btw op aangifte moeten voldoen en zal deze btw normaliter volledig (in dezelfde btw-aangifte) in aftrek kunnen brengen.

Deze verleggingsregeling in de confectiesector gaat met ingang van 1 januari 2013 verdwijnen. Per 1 januari 2013 mag de verleggingsregeling worden toegepast totdat de wetgeving op dit punt is aangepast. Op welke datum het berekenen van btw op de factuur bij onderaanneming in de confectiesector verplicht wordt, is nog niet bekend. Hierover zal overleg worden gevoerd met de brancheorganisaties.

De reden van de intrekking van de verleggingsregeling is gelegen in het feit dat Nederland tot 2013 Europese toestemming heeft om deze van de btw-richtlijn afwijkende maatregel te handhaven. Omdat Nederland aan de Europese Raad geen toestemming heeft gevraagd om deze btw-verleggingsregeling ook na 2012 te mogen handhaven, is deze afwijkende maatregel per 1 januari 2013 niet langer toegestaan.

Bron: Modint

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op