3 juli 2012Btw-verhoging: wat kan de gemeente doen?

Per 1 oktober 2012 wordt het algemene btw-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Ook voor gemeenten heeft deze tariefswijziging belangrijke consequenties. VNG heeft de belangrijkste consequenties in kaart gebracht. Volgens VNG is de btw-verhoging o.a. van belang voor:

  • gemeentelijke heffingen/retributies, zoals reinigingsrechten bedrijfsafval, brandweerrechten en havengelden;
  • parkeervergoedingen in parkeergarages en geprivatiseerde havengelden;
  • kosten waarop btw drukt die niet compensabel is via BTW-compensatiefonds, zoals kosten WMO, onderhoudskosten bij vrijgestelde verhuur onroerend goed, bekostiging re-integratietrajecten en beroepsopleidingen;
  • subsidieaanvragen door gesubsidieerde instellingen zonder recht op btw-aftrek;
  • (btw-belaste) handelingen waarvoor gemeente als btw-ondernemer optreedt, zoals de levering van bouwterreinen

Bron: VNG

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op