2 april 2013Btw onderzoekskosten Bbz declareren bij BTW-Compensatiefonds

Het Ministerie van SZW (hierna: SZW) heeft signalen ontvangen dat het voor sommige gemeenten onduidelijk is hoe omgegaan moet worden met de btw op uitbesteed onderzoek in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (hierna: Bbz). Op grond van art. 56 Bbz kunnen gemeenten levensvatbaarheidsonderzoeken vergoed krijgen van het Rijk.

De maxima voor deze onderzoekskosten zijn vastgelegd in de Regeling financiering en verantwoording ioaw, Ioaz en Bbz 2004. Deze bedragen zijn ooit incl. btw vastgesteld. Echter, in 2003 is het het BTW-Compensatiefonds (hierna: BCF) ingesteld, waar gemeenten de btw dienen te declareren voor uitbesteed werk van nieuwe specifieke uitkeringen. Vanaf 2007 zijn alle bestaande specifieke uitkeringen genetteerd. Om die reden moeten gemeenten de onderzoekskosten excl. btw tot de maximumbedragen bij het Rijk declareren. De btw op de onderzoekskosten voor het Bbz moeten door de gemeenten bij het BCF worden gedeclareerd.

Bron: Ministerie SZW

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op