26 oktober 2011Btw-ondernemer

De levering van een bouwterrein door een btw-ondernemer is belast met 19% btw (zie 7.6 btw-handboek), terwijl de verkrijging van deze terreinen in beginsel is vrijgesteld van overdrachtsbelasting (zie 7.11 btw-handboek). De enkele verkoop van één of meerdere bouwterreinen door een particulier levert geen btw-ondernemerschap (en dus geen btw-heffing) op. Maar, dit wordt anders indien de verkoper in het kader van de verkoop handelingen verricht die het particuliere vermogensbeheer te boven gaan. Bij handelingen die het particuliere vermogensbeheer te boven gaan kan volgens het Slaby & Ku?-arrest van het Hof van Justitie van de EU gedacht worden aan het bouwrijp maken van de te leveren grond of het gebruik maken van beproefde verkooptechnieken. Particulieren die niet in de btw-heffing betrokken wensen te worden voor de verkoop van een of meerdere bouwterreinen (bijv. omdat de koper geen recht op aftrek heeft) moeten erop bedacht zijn dat zij zich onthouden van handelaarsactiviteiten, zoals het bouwrijp maken van de grond (slopen, egaliseren, rooien bomen en struiken etc.) of het (op eigen naam) actief reclame gaan maken op internet of in advertenties van dagbladen etc. Het is ons gebleken dat de Belastingdienst goed op de hoogte is van dit arrest waardoor het verstandig is om van dit arrest kennis te nemen. Het Slaby & Ku?-arrest kunt u downloaden in 1.2 van het btw-handboek.    ?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op