23 juli 2012Btw-ondernemer recht op door lidstaat vastgestelde rente over teveel betaalde btw

Een belastingplichtige die teveel btw heeft betaald, heeft recht op terugbetaling van deze btw en op betaling van rente over de terug te betalen hoofdsom. De lidstaat kan daarbij, met inachtneming van het doeltreffendheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel, zelf vaststellen of er enkelvoudige, samengestelde of een ander soort rente moet worden betaald, aldus het HvJ EU. 

De commissie die verkoopagenten van postorderbedrijf Littlewoods Retail Ltd ontvingen over aankopen door derden, was ten onrechte als een vergoeding voor de diensten van de verkoopagenten beschouwd. De commissie was namelijk aan te merken als een korting die de agenten ontvingen op hun eigen aankopen. Littlewoods had daarom, met betrekking tot bepaalde leveringen, te veel btw betaald. De Engelse fiscus restitueerde het btw-bedrag dat over deze commissie was betaald, vermeerderd met enkelvoudige rente. Littlewoods eiste echter een hoger rentebedrag terug, namelijk een bedrag dat overeenkomt met het voordeel dat de lidstaat genoten had door het gebruik van de  betaalde btw-bedragen. Het HvJ EU besliste dat het een lidstaat is toegestaan in het nationale recht te regelen welk bedrag aan rente wordt terugbetaald, zolang dit in overeenstemming is met het doeltreffendheids- en gelijkwaardigheidsbeginsel.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op