13 juni 2014Btw-nadeel bij samenwerken gemeenten

Het kabinet wil samenwerking tussen gemeenten steeds meer bevorderen. Het samenwerken van gemeenten brengt echter een ‘btw-nadeel’ met zich. Op 19 mei jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) en de staatssecretaris van Financiën over de btw-nadelen die gemeenten ondervinden bij het onderling aangaan van samenwerkingen. VNG verzoekt om de btw-nadelen die ontstaan bij het aangaan van samenwerkingen op diverse manieren door gemeenten onderling weg te nemen. In een memo met dagtekening 19 mei jl. geeft het Ministerie van Financiën aan dat geen mogelijkheden aanwezig zijn om deze btw-nadelen weg te nemen.

Als mogelijkheden om de btw-nadelen weg te nemen – in het kader van drie situaties van samenwerking – worden onder voorwaarden genoemd:

  • een ruimere uitleg van de koepelvrijstelling; en
  • het uitbreiden van het btw-compensatiefonds met compensatie van btw die het samenwerkingsverband berekent ter zake van vrijgestelde prestaties van de gemeenten.

Naar aanleiding van deze bevindingen schrijft VNG de staatssecretaris van Financiën wederom aan met het verzoek nogmaals naar deze problematiek te kijken en de knelpunten op te lossen dan wel zorg te dragen voor een adequate specifieke compensatie voor het btw-nadeel. De staatssecretaris heeft nog niet gereageerd op het verzoek van VNG. BTW-PLAZA houdt u hierover op de hoogte.

?

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op