25 mei 2012Btw-maatregelen in het Lente-akkoord op een rij

Vandaag is het Lente-akkoord gepubliceerd. Dit akkoord moet ervoor zorgen dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht. In dit akkoord staan de volgende btw-maatregelen:

  • Btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012;
  • Beperking btw-vrijstelling tot (para)medische diensten door BIG-beroepsbeoefenaren die behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep per 1 januari 2013. Dit betekent voor complementair werkende artsen een fiscaal onderscheid tussen reguliere (geen btw-heffing) en alternatieve behandelingen (wel btw-heffing). De btw-vrijstelling voor psychologische diensten wordt beperkt tot diensten door GZ-psychologen. Voor pedagogen, osteopaten, acupuncturisten en chiropractoren eindigt de btw-vrijstelling. De kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en gezondheid en de orthopedagoog-generalist (en specialist) zijn weliswaar geen BIG-beroepsbeoefenaar maar wel gelijkwaardig aan de BIG-geregistreerde dienstverleners en behouden de btw-vrijstelling;
  • Met ingang van 1 juli 2012 worden investeringen in zonnepanelen door kleinverbruikers gestimuleerd door middel van een subsidie. De subsidie bedraagt 15% van de aanschafprijs. Deze 15% bedraagt het verschil tussen het algemene (21% per oktober 2012) en lage btw-tarief (6%). De subsidie heeft een tijdelijk karakter en eindigt in 2013; en
  • Per 1 juli 2012 gaat het btw-tarief op podiumkunsten (concertkaartjes, theaterkaartjes en optredens artiesten) en kunstvoorwerpen naar 6%. Dit verlaagde btw-tarief is vanaf vandaag van toepassing op vooruitbetalingen voor concerten en voorstellingen op of na 1 juli 2012. Dit zal in een vandaag te publiceren beleidsbesluit worden goedgekeurd.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op