21 juni 2012Btw-identificatienummer afnemer niet nodig voor nultarief

Bij de toepassing van het nultarief wegens een intracommunautaire levering van goederen aan een afnemer die de goederen verwerft in een andere EU-lidstaat dient de leverancier het btw-identificatienummer van zijn afnemer op de factuur te vermelden. In Nederland is dit niet alleen een factuurvereiste, maar sinds 2006 ook een voorwaarde voor het toepassen van het nultarief. Ook Duitsland kent een dergelijke verplichting. In de zaak ‘VSTR’ is in geschil of de toepassing van het nultarief geweigerd mag worden op de enkele grond dat niet het btw-identificatienummer van de afnemer, een in de Verenigde Staten gevestigde ondernemer met een filiaal in Portugal, op de factuur vermeld staat. A-G Cruz Villalón is van mening dat een weigering van het nultarief niet is toegestaan op grond van het enkele feit dat het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur ontbreekt. Indien geen sprake is van het actief medewerken aan btw-fraude en de leverancier voldoet aan de materiële voorwaarden voor het nultarief (vervoer naar andere EU-lidstaat en belaste verwerving goederen in andere EU-lidstaat) mag het nultarief niet wegens een factuurgebrek geweigerd worden.   Het HvJ EU moet nog arrest wijzen. Zie voor deze conclusie en meer informatie over het toepassen van het nultarief bij intracommunautaire leveringen 9.1.2.

Meer weten over wat we u kunnen bieden?

De btw-specialisten helpen u graag verder.

Bel ons op of vul ons contactformulier in.

neem contact op